← Vissza a főoldalra

Több mint tíz éve veszek részt iskolai és iskolán kívüli, tantárgyi és nem-tantárgyi tartalmú tehetséggondozó projektek szakmai megtervezésében és megvalósításában. Ezen projektek részben pályázati forrásokon alapulnak (pl: TÁMOP), részben azon az igényen, hogy az adott intézmény / iskola a tehetség szakszerű azonosításában és fejlesztésében előre tudjon lépni.


Tehetségazonosítás – kiket tehetség-gondozzunk és hogyan találjuk meg őket?

Az első fontos lépés egy iskolai tehetséggondozó program kialakításában, megtervezésében annak megértése, hogy egy gyermek képességei (ability), az ebben rejlő lehetőségek (potential) és a gyermek tanórai teljesítménye (performance) nem azonos dolgok. Az esetek többségében ugyan valóban elmondható, hogy a jobb képességűek jobban is teljesítenek a tanórán, de képesség és teljesítmény könnyen eltávolodhat egymástól. Ha pusztán az iskolai teljesítmény alapján próbáljuk azonosítani a képességeket, valójában nem a tehetségeseket, hanem a “jó tanulókat” emeljük ki, és kihagyjuk azokat, akik, bár átlag feletti képességekkel rendelkeznek, valamiért (speciális érdeklődés, kiegyensúlyozatlan képességstruktúra, érzelmi, beilleszkedési, vagy motivációs nehézségek, szociális háttér miatti lemaradás, stb.) nem tartoznak a legjobb tanulók közé.

Ha a program célja a tehetséges – képességeikben kiemelkedő teljesítmény lehetőségét hordozó – gyerekek azonosítása és fejlesztése, nem differenciálhatunk pusztán a jegyek alapján. A szakszerűtlen kiválasztással pont azokat a valamiért alul-teljesítő gyerekeket hagyjuk ki a tehetséggondozásból, akiknek arra a legnagyobb szüksége lenne. A képességek, kiemelten az intellektuális képességek szakszerű csoportos és egyéni felmérését erre létrehozott és ellenőrzött vizsgálati eljárással a területen gyakorlattal rendelkező pszichológus szakember végezheti. Fontos, hogy ennek ismeretében fogjon bele az intézmény tehetséggondozó tevékenységének megtervezésébe.


Tehetségfejlesztés – mit csináljunk a tehetséggondozásra kiválasztott gyerekekkel?

A többletképességek általában többlet-igénnyel társulnak: a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy pontosan mire van szüksége egy tehetséges gyereknek ahhoz, hogy a benne rejlő lehetőségeknek megfelelően fejlődjön? Fontos, hogy különválasszunk célt és eszközt: milyen pluszt kínálunk a tehetségeseknek, honnan hová szeretnénk őket eljuttatni, és pontosan milyen eszközökkel szeretnénk ezt a célunkat elérni? Hogyan motiváljuk, fejlesszük őket? Hogyan illesszük a fejlesztést a tantárgyi keretek közé? Mit kezdjünk az alul-teljesítőkkel? Ezek a legfontosabb kérdések, amiket az intézménynek tisztáznia kell, ha eszköztárát szakszerű tehetségfejlesztéssel, és nem csupán egy (n+1)-edik szakkörrel, vagy csoportbontással szeretné bővíteni.

Kérem, hogy ha kérdése van, vagy szeretne projektje megtervezésében és megvalósításában tanácsot, segítséget kérni, vegye fel velem a kapcsolatot az info@iskolapszichologia.hu e-mailen.