← Vissza a főoldalra
 

Az iskolapszichológus munkája speciális ismereteket, tapasztalatot, készségeket és eszközhasználatot igénylő feladat.

  • Fontos, hogy ismerjük az intézményt és a pedagógusokat, értsük a gyerekek működését és fejlődési sajátosságaikat, értsünk a pedagógus, a szülő és a gyerek nyelvén egyaránt, ismerjük az adott problémához, helyzethez kötődő motivációikat, céljaikat, eszközeiket.
  • Tájékoztatnunk kell munkánkról környezetünket. Fontos, hogy el tudjuk magyarázni, hogy hogyan tudunk segíteni, el tudjuk oszlatni a szerepünkhöz kapcsolt téves elképzeléseket (legyenek azok túlzott elvárások vagy alaptalan félelmek), meg tudjuk húzni tevékenységünk határait. Ehhez természetesen szükség van saját szakmai kompetenciánk, határaink pontos ismeretére.
  • A sikeres iskolapszichológiai munkához nélkülözhetetlen, hogy megtanuljuk azt a látásmódot, amelyben a működő rendszer egészét látjuk és értjük, nem pusztán a panaszkodást halljuk.
  • Egyszerre kell lojálisnak lennünk az iskolával, segíteni a pedagógust és a szülőt, de mint célt, végig a gyerek iskolai jól-létét (kiegyensúlyozott, sikeres, boldog) kell szem előtt tartani. Egyszerre kell a rendszeren belül és kívül lennünk.
  • Fontos, hogy megértsük és felmérjük a szülőtől és az iskolától érkező “megrendelések” mögötti  problémákat, és ne pusztán “megrendeléseket” teljesítsünk. Ha kell, tudjunk nemet mondani, és megindokolni döntésünket.
  • Nélkülözhetetlen szakmai működésünk jogi és etikai kereteinek pontos, gyakorlati ismerete, nem csak az elvek szintjén.
  • A hatékony munkához elengedhetetlen megtanulni úgy kezelni az információkat, hogy  titoktartási kötelezettségünk a gyerek és a család védelmét szolgálja, de a segítő folyamatot ne akadályozza.
  • Fontos az asszertív kommunikáció: meg kell, hogy találjuk azokat a mondatokat, amelyekkel konstruktív módon, sértődés, pedagógiai és szülői hiúságon esett csorba nélkül lehet kommunikálni, ha valaki téved, vagy valamit rosszul csinál.
  • Tudnunk kell motiválni a környezetünket: bűnbakok és felelősök keresése helyett a gyerek érdekében szükség esetén meggyőznikooperációra bírni vitás feleket.
  • Fontos tudnunk, hogy milyen eszközöket mérőeszközöket érdemes használnunk adott kérdések tisztázásához. Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni mérés és feltételezés, okság és oktulajdonítás között.
Minden, a szakmát tanuló, vagy iskolapszichológusi kompetenciáiban fejlődni kívánó kollégámat szívesen segítem az előrelépésben. A szupervízió tartalma esetmegbeszélés, szakmai önismeret és szakmai tapasztalatok átadása. További információért kérem, hogy e-mailben vegye fel velem a kapcsolatot.