← Vissza a főoldalra

Tanuláshoz, teljesítményhez kapcsolódó problémák

Ha úgy érzi akár a diák, akár a szülő, akár a pedagógus, hogy egy gyerek nem megfelelően teljesít, ennek valamilyen okot tulajdonít (pl: képességhiány, szorgalom-hiány, önbizalom-hiány, stressz, stb.), és megpróbál eszerint változtatni a gyakorlatán. Az esetek egy részében sikerrel, egy részében sikertelenül. Ilyen esetekben nagyon sokat tud a pszichológus segíteni: mindenek előtt pontos, részletes profilt készít a tanuló képességeiről, és tájékozódik minden olyan dologról (életmód, társas környezet, szülői elvárások, tanulási stílus, önbizalom, motiváltság, érzelmek, célok, időkezelés, stb.), ami hatással lehet a tanuló teljesítményére. Így pontosan meg tudja mondani, milyen akadály, vagy akadályok állnak a jó teljesítmény útjában, és abban is tud tanácsot adni, hogy a gyereknek hogyan segíthet a szülő és a pedagógus, és mit tehet a gyerek saját maga a jobb teljesítményért.

Viselkedési, beilleszkedési, magatartási problémák

Az iskola és/vagy a közösség normáival való sorozatos összeütközés és az iskolai beilleszkedés nehézsége hátterében gyakran érzelmi, családi, önértékelési problémák, sok esetben szorongás, kudarc és frusztráció áll. Az okok itt jellemzően begyűrűző spirálként jelennek meg: a gyerek negatív érzelmeire adott indulati reakciója a normákat sérti, ez büntetéshez, a közösségen belüli elszigetelődéshez vezet, ami újabb, és jelentősebb negatív érzelmeket vált ki, és így tovább. A pszichológus ilyen esetekben a gyermek lelki működésének és környezetének minél alaposabb megértésével, a negatív érzelmek, indulatok okainak feltárásával tud segíteni. Gyakran a szülő, a pedagógus és a gyerek egyidejű erőfeszítésére van szükség a megoldáshoz.

Érzelmi nehézségek

Mindenkinek az életében vannak pillanatok, amikor a szokásosnál negatívabban látja a világot, nem érzi jól magát a bőrében. Érezzen akár feszültséget, stresszt, lehangoltságot, haragot, szorongást, bizonytalanságot, félelmet, önbizalomhiányt vagy bűntudatot, ezek a pillanatok mindenképpen megviselik. Baj akkor van, ha ezek a pillanatok túl sokáig tartanak, vagy túl gyakran jönnek, esetleg túl intenzíven vannak jelen. A tartós negatív érzelmi állapotok megnehezítik a beilleszkedést, kihatnak a társas kapcsolatokra, akadályozzák a koncentrációt és visszavetik a teljesítményt. A serdülők életkori sajátosságaiknál fogva sokkal kiszolgáltatottabbak ezeknek az állapotoknak.  Ilyen esetekben az iskolapszichológus önmaguk, és problémáik jobb megértésében és hatékonyabb kezelésében segít az őt megkeresőknek.

Csoportok, közösségek problémái

Az iskolai közösségekben normális esetben egy-egy akut konfliktustól eltekintve  viszonylag stabil, kialakult viszonyok, hierarchia, és jól körülhatárolható szerepek működnek. Ez a stabilitás biztonságos érzelmi talajt ad az iskolai teljesítményhez. Az elhúzódó viszályok, látszólag megoldhatatlan konfliktusok, a csoporton belüli agresszió, kiközösítés és hasonló csoportszintű problémák  jelentős negatív hatással vannak a gyerekek iskolai jól-létére, közvetve a teljesítményükre.  A tanári ráhatás gyakran csak pillanatnyi nyugalomhoz elég, a gyerekeket pedig túlságosan az indulataik, sérelmeik vezetik ahhoz, hogy maguk oldják meg a problémát. Az ilyen helyzetekben az iskolapszichológus a konfliktusok okainak láthatóvá tételével, és a csoport felelősségvállalásának, megoldási hajlandóságának erősítésével tud segíteni.