← Vissza a főoldalra

Iskolaválasztási, beiskolázási tanácsadás
(iskolakezdés előtt álló gyerekek szülei számára)

 • Egy gyerek fejlődése, későbbi iskolai sikeressége szempontjából kiemelten fontos kérdés, hogy hány évesen, és melyik iskolában kezdi el iskoláséveit.
 • Az óvodában kapott javaslatok a gyerek óvodai helyzetben történő megfigyelésén alapulnak, ezek a helyzetek nem minden esetben jósolják pontosan az iskolai beválást. Sok esetben a hivatalos iskolaérettségi vizsgálatok sem vesznek figyelembe minden fontos szempontot, futószalag-szerűek, kevés hasznos információt adnak a szülőnek a gyerekéről.
 • Ebben a valóban jelentős döntési helyzetben tudok a szülőnek segíteni abban, hogy ne csak sejtse, vagy remélje, hogy gyermeke minden, a sikeres iskolakezdéshez szükséges készséggel, képességgel, és érettséggel rendelkezik, hanem biztos tudása, objektív információi legyenek a gyermekéről.
 • A tanácsadási folyamat része egy komplex, részletes, igen alapos felmérés. A felmérés célja, hogy megismerjük a gyerek “működését” minden, az iskolai beválás szempontjából fontos területen. A területek a következők:

feladattudat – feladattartás – érzékszervi csatornák fejlettsége – érzékszervi csatornák összehangoltsága – egy- és többcsatornás figyelem – aktív rövidtávú emlékezet – tanulási hatékonyság – végrehajtási sebesség – verbális és nemverbális absztrakciós készség – szenzomotoros koordináció – finommotorikus fejlettség – szerialitás fejlettsége – megfigyelőkészség pontossága – logikus gondolkodás, következtetés – matematikai logika – szókincs – kommunikációs készség – teljesítményigény – önbizalom – érdeklődés – feladathoz való hozzáállás – verbális instrukciók megértése – siker és kudarc kezelése – érzelmi sajátosságok – társas készségek – decentrálás képessége – monotóniatűrés

 • A gyerek teljesítménye és sajátosságai elvárható életkori sajátosságok és normák mentén kerülnek értékelésre, ezek alapján tudom a szülővel megbeszélni a lehetőségeket, teendőket.
 • A felmérés során megmutatkoznak a gyerek önmagához mért erősségei és gyengéi. A szülővel megbeszéljük, hogy ezek várhatóan hol fognak többleterőforrást, könnyedséget, vagy adott esetben szűk keresztmetszetet, nehézséget jelenteni. Kell-e, érdemes-e fejleszteni valamiben a gyereket akár lemaradása, akár tehetsége miatt?

A felmérés és tanácsadás menete a következő:

 • E-mailben, telefonszámmal történő jelentkezést követően a megbeszélt időben találkozom a szülővel (szülőkkel), és egy fókuszált interjúban (kb.90-120p) tájékozódom a gyerek fejlődésével, és családi környezetével kapcsolatos kérdésekben. Ezt követően történik a gyerek felmérése, ennek időtartama kb. 3-4 óra. A felmérést követően újra a szülővel találkozom, a felmérés menetét és eredményeit elmagyarázom, az iskolai beválás szempontjából értelmezem számára (kb. 90-120p).
 • Tapasztalataim szerint a szülők egy ilyen felmérés és tanácsadási folyamat során, amellett, hogy döntéseik meghozatalában segítséget kapnak, rengeteg dolgot tudnak meg a gyerekük működéséről, fejlődéséről.


Iskolaváltási, felvételi tanácsadás

(iskolaváltás előtt álló gyerekek szülei számára)

 • Váltsunk vagy maradjunk?  Vajon elég erős ez az iskola a gyerek számára? Megfelelően fejlődik, kihozzák belőle a legtöbbet? Járja ki itt a nyolc osztályt, vagy keressünk nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumot neki? Milyen elvárásokat támasszunk a gyerek irányában? Milyen erős iskolát válasszuk? Ha felveszik, vajon bírja-e majd a terhelést? Adjuk-e tagozatos osztályba? Az életkorához képest milyenek a képességei? Ezek a leggyakoribb kérdések, amelyek egy lehetséges iskolaváltás kapcsán felmerülnek a szülőben.
 • Az iskolaváltási, felvételi tanácsadás célja, hogy az iskolaválasztással, iskolaváltással, a megfelelő gimnázium kiválasztásával kapcsolatos kérdésekben a szülő ne pusztán feltételezései és szülőtársaktól hallott információk alapján döntsön, hanem alapozzon gyereke képességeinek alapos, részletes ismeretére is.
 • A tanácsadás része egy fókuszált szülői interjú (kb.90-120p), a gyerek képességeinek, iskolai beváláshoz kapcsolódó képességeinek és sajátosságainak (ld.fent) komplex, részletes felmérése (3-4 óra), valamint a vizsgálat eredményeinek részletes ismertetése, értelmezése a szülő számára (kb.90-120p).