← Vissza a főoldalra 

A Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorlóiskola (új nevén a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium) az ország egyik legnevesebb iskolája. Nevét a közbeszéd és a szakma egyaránt az elitképzéssel, tehetséggondozással, tanulmányi versenyekkel, de legfőképpen a matematikával kapcsolja össze.

Az iskolában 8 osztályos általános iskolai, 6 és 4 osztályos gimnáziumi képzés működik. Az általános iskola első osztályába a gyerekeket sorsolással veszik fel, ez az iskolai tehetséggondozás integráló-differenciáló formáját teszi lehetővé. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumi osztályokba felvételi versenyvizsgával kerülnek a gyerekek, itt tehát jó értelemben vett szegregáló tehetséggondozó munka folyik. Hetedik osztálytól általános tantervű és speciális matematika tagozatos, kilencediktől társadalomtudományi és természettudományi tagozatos osztályok indulnak. Az osztályokról és a felvételi eljárásról az iskola honlapján kap bővebb tájékoztatást.

Az iskola nemzetközi hírű speciális matematika tagozata a matematika iránt elkötelezett, kiemelkedő gondolkodási készségű gyerekek számára biztosít emelt óraszámban, kis létszámú csoportban történő, konvergens és divergens problémamegoldást egyaránt fejlesztő matematikaoktatást. A tagozat gondolkodásban, komplex problémamegoldásban elmélyülni képes gyerekek számára a teszi a matematikát, a problémamegoldást örömforrássá, ad belső (intrinzik) hajtóerőt a fejlődéshez.

Az iskolában 2004 óta látom el az iskolapszichológusi feladatokat. A 2016/17-es tanévben szabadságon vagyok, helyettesítésemet Temesvári Eszter látja el. Elérhetősége: esztertem[kukac]gmail[pont]com